Czasopismo

Kalendarz biblijny 2014/2015

"Podróże z Biblią"

„CZTERNAŚCIE ŚWIADECTW EGIPTU”

Wydawnictwo „Straż”, Białogard 2014

Zstąpił Pan na górę Synaj, na szczyt góry. (2 Mojż. 19:20)

Górę Synaj dzielą od Egiptu trzy dni drogi (2 Mojż. 3:18), a jedenaście dni trzeba iść spod jej szczytu do Kadesz, na granicy Ziemi Obiecanej (5 Mojż. 1:2). Dzisiaj spod góry Synaj do Kairu jedzie się 6 godzin, a do Ejlat, na granicy Izraela – niecałe cztery. Ale odległości podawane przez Biblię mają znaczenie symboliczne. Owe w sumie czternaście dni drogi z Egiptu do Kanaanu to podróż od czasów Abrahama aż po błogosławioną przyszłość Mesjańskiego Królestwa, gdy z Egiptu do Asyrii (Iraku) będzie wiodła droga przez Izrael (Izaj. 19:23-24).

W nawiązaniu do tej symbolicznej podróży wspominamy czternaście miejsc Egiptu, które wydają świadectwa potwierdzające prawdziwość biblijnych zdarzeń z czasów Abrahama, Józefa, Mojżesza, Salomona, Eliasza, Jezusa, Piotra, Apollosa. Podróżując po Egipcie, można także spotkać dowody wielowiekowej obecności – w tym muzułmańskim kraju – społeczności żydowskiej i chrześcijańskiej, które właśnie tutaj przepisywały i przechowywały dla wszystkich wierzących teksty Pisma Świętego.

Zapraszając naszych Czytelników w kolejną podróż z Biblią, pragniemy zachęcać do wiary w Słowo Boże, które jest najcudowniejszym przewodnikiem na duchowej drodze ku świętości, drodze wiodącej z Egiptu strachu, zniewoleń i uzależnień do błogosławionego Kanaanu radości i wolności synów Bożych.

kalendarz-2014-15