Czasopismo

Kalendarz biblijny 2018/2019

"Podróże z Biblią"

„Szlakiem Bożych gór”

Wydawnictwo „Straż”, Białogard 2018

Są na świecie tysiące gór. Zachwycają cudownym urokiem, imponują ogromem, przyciągają wspaniałymi widokami. Wiele z nich nosi imiona swych pierwszych odkrywców, zdobywców lub ludzi zasłużonych dla kraju, regionu, świata. Wśród tych licznych i pięknych szczytów trzynaście ma szczególne znaczenie. Nie wszystkie są wysokie – niektóre to zaledwie pagórki – nie każdy wyróżnia się jakąś szczególną urodą. Mimo to ważniejsze są od innych dlatego, że odegrały pewną rolę w historiach biblijnych, związały się z życiorysami niektórych ważnych dla Boga ludzi, a przez to stały się “szczytami” Bożych i ludzkich osiągnięć.

Gdyby chcieć przemierzyć szlak wiodący przez wybrane do tego kalendarza biblijne góry, trzeba by przewędrować około dwa tysiące kilometrów, począwszy od północno-wschodniej Turcji aż po południowy Synaj, najpierw wspiąć się na wysokość ponad pięciu tysięcy metrów nad poziomem morza, potem zejść do depresji w okolicach jeziora Genezaret i następnie znów wznieść się na mierzącą ponad dwa tysiące metrów górę Synaj. Podróżnik spotkałby po drodze granice, których praktycznie nie da się przekroczyć, i przebyć kraje objęte wojnami i rozruchami.

W obecnej sytuacji nie da się więc odbyć takiej podróży. Można jednak przemierzyć szlak Bożych gór w duchu, rozważając historie biblijne z nimi związane, zastanawiając się nad lekcjami, jakie z nich płyną dla nas dzisiaj – wędrowców i pielgrzymów po zakurzonych drogach naszej szarej codzienności. Warto zamknąć na chwilę oczy, by poczuć się ocalonym wraz z Noem i jego rodziną na górze Ararat, powitać z Abrahamem odzyskanego Izaaka na górze Moria, przeżyć zwycięstwo Jozuego pod górą Horeb, uczestniczyć z Mojżeszem w objawieniu Boga na Synaju, pożegnać Aarona na górze Hor, oczyma Mojżesza spojrzeć na Ziemię Obiecaną z góry Nebo, wznieść wzrok razem z psalmistą na ośnieżony Hermon, razem z Dawidem zdobyć Syjon, odnieść Eliaszowe zwycięstwo nad prorokami Baala na górze Karmel, powitać króla Jezusa na zboczu Góry Oliwnej, przeżyć chwałę Jego przemienienia na górze Tabor, posłuchać wspaniałego kazania na Górze Błogosławieństw, by w końcu przy Pagórku Megiddo doczekać się na ostateczne zwycięstwo Boga nad złem tego świata.

kalendarz-2018-19