Czasopismo

Szczególna jesienna służba

Już ponad 10 mln egzemplarzy czasopisma „Volunteer Matter 1914” [Materiały dla wolontariuszy 1914] zostało rozdanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, chociaż do niektórych miejsc jeszcze ono nie dotarło. Wciąż posiadamy duży ich zapas u siebie, jednak gwałtownie się on zmniejsza. Kolejne zamówienia należy do nas szybko przysyłać.

Jako uzupełnienie regularnego wydania na rok 1914 („Koniec świata”), właśnie wydrukowaliśmy kolejną partię miesięcznika „The Bible Students Monthly” (rocznik VI, nr 5), którego tematem jest „Utrapienie narodów” oraz „Przyczyna gniewu Bożego” – proroczy aspekt obecnej wojny europejskiej i jej związek z czasem wielkiego ucisku. Zalecamy rozprowadzanie tego nowego numeru tam, gdzie wyczerpał się już nakład „Końca świata”.

Jak do tej pory Towarzystwo z radością dostarcza tę literaturę za darmo, opłacając przesyłki z góry. Zamawiajcie niezwłocznie wszystko, co tylko możecie z rozsądkiem wykorzystać, podając dokładnie obszar, na jakim chcecie służyć, oraz informacje dotyczące zaludnienia danego rejonu. Zaznaczcie również, czy jest tam jakaś duża część populacji mówiącej w innym języku niż angielski. Będziemy mieli to nowe wydanie „Volunteer Matter” po niemiecku i w innych językach nieco później.

Teraz jest sprzyjający czas, kiedy oczy i uszy rzeszy ludzi są otwarte. Pracujmy, „dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać”. „Żniwiarz otrzymuje zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem” (Jan 9:4, 4:36).

The Watch Tower,
15 października 1914, R-5559

Poprzednia strona Następna strona