Czasopismo

Wypełnienie proroctwa

Cierpliwość oczekiwania na Boży czas

W oczekiwaniu na spełnienie się proroctwa wydaje się być rzeczą całkowicie naturalną, zarówno dla nas, jak i dla całej ludzkości, pewna niecierpliwość i oczekiwanie, że rzeczy staną się szybciej, niż zwykle się zdarzają. Oczekiwaliśmy powstania Federacji Kościołów i ożywienia jej przez system episkopalny na początku tego wieku, a teraz jesteśmy już dziesięć lat po tym okresie. Jest opóźnienie w stosunku do naszych oczekiwań, ale możemy być pewni, że nie ma opóźnienia w tej sprawie w odniesieniu do Boskich zamierzeń. (...)

Jeśli chodzi o ponowne zgromadzenie Izraela do Palestyny, mogłoby się nam wydawać to dziwne, że Pan nie pobudził tego ludu już wcześniej, ale możemy być pewni, że Jego wszystkie plany i ustalenia znajdują się na swoim miejscu. Ruch syjonistyczny nie trwa jeszcze dwudziestu lat, a wywarł już i wywiera wpływ na masy ludności żydowskiej na całym świecie. Czego więcej można się spodziewać? Na razie Pan z jakiegoś powodu trzyma Palestynę zamkniętą dla Żydów za sprawą tureckiego edyktu i ograniczeń paszportowych. Jednak fakt, że jest ona dla nich zamknięta, wydaje się tym bardziej pobudzać ich dążenie do otwarcia tych drzwi, wejścia do ziemi i objęcia jej w posiadanie.

Widzimy niezwykłą manifestację zaangażowania wśród żydowskich mas. Podczas niedawnej konferencji ich bardzo zdolni przywódcy usiłowali powstrzymywać lud, by nie udawali się do Palestyny w obecnym czasie, twierdząc, że niedługo rząd turecki umożliwi im powołanie autonomicznego zarządu żydowskiego, a wtedy podejmą dalsze kroki w kierunku osiedlania się w ziemi. Jeśliby zaś próbowali tego teraz, storpedowałoby to ich własne nadzieje i przywileje. Turcy zaś opodatkowaliby ich i utrzymywali w poddaństwie bez udzielenia im możliwości powołania jakiejś formy własnego rządu. Jednak pragnienie natychmiastowego udania się do ziemi i wejścia w jej posiadanie jest tak silne, że argumenty przywódców okazały się nieskuteczne. Pomimo wielkiego dla nich szacunku zagłosowano przeciwko nim i zdecydowano, by niezwłocznie emigrować oraz przenieść wszystkie instytucje związane z syjonizmem do Palestyny. Również kapitał bankowy powinien zostać tam umieszczony tak szybko, jak tylko miałoby to rozsądne uzasadnienie. W każdym razie widać, że ruch nabiera tempa.

Pojawiła się myśl i wydaje się ona do pewnego stopnia uzasadniona, że obecny rok będzie bardziej znaczący dla Palestyny niż poprzednie lata. Uważamy, że od tej chwili można spodziewać się szybkiego postępu w sprawie żydowskiej. O ile Pan pozwoli, udamy się tam, by przekonać się na miejscu, jak się sprawy mają. Najbliższe pięć lat może wydawać się zbyt krótkim czasem na zgromadzenie Żydów ze wszystkich części świata, ale musimy pamiętać o trzech rzeczach – większość Żydów mieszka na terenie Rosji i szybko przenosi się do Stanów Zjednoczonych; po drugie, obecnie Żydzi we wszystkich częściach świata, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, są bardzo zamożni; po trzecie, Bóg nie oznajmił, jakoby wszyscy Żydzi mieli wrócić do Jerozolimy, ale że zgromadzi swój lud, a rozumiemy przez to, że myślał o tych, którzy wierzą w obietnice dane Abrahamowi, którzy naprawdę są w sercu Izraelitami, którzy z serca pragną osiągnąć harmonię z Bogiem i otrzymać Jego łaski.

Takich Żydów zamierza On zgromadzić. I niewątpliwie znajdą się wśród nich niektórzy bogaci, zwłaszcza że trudne czasy, jakie nadejdą w ciągu najbliższych kilku lat, nie będą gwarantować pewności dla majątków gromadzonych gdzie indziej. Żydzi, z których wielu posiada znaczne zasoby, będą więc chcieli powrócić do Palestyny, gdzie poczują się bezpieczniej niż w jakimkolwiek wielkim mieście cywilizowanego świata. Oczywiście nie możemy zgodzić się z poglądem, że rzeczywiście będą tam bezpieczniejsi, ponieważ Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że kłopoty, jakie ogarną cały cywilizowany świat, dotrą także do Palestyny i tam się zakończą, co Pismo Święte określa „czasem ucisku Jakuba”.

Bóg działa w tajemny sposób,
By swoje cuda wykonać;
Stawia swe kroki na morzu
I porusza się w burzy.

Głęboko w bezdennych głębiach
Niezawodnej mądrości
Składa do skarbca świetlane projekty
I wykonuje swą suwerenną wolę.

Rodzina jemenickich Żydów zdążająca do obozu przesiedleńczego JOINT w pobliżu AdenuRodzina jemenickich Żydów zdążająca do obozu
przesiedleńczego JOINT w pobliżu Adenu
fot. National Photo Collection of Israel, źródło: wikimedia

The Watch Tower, 1 maja 1910, R-4610

Poprzednia strona