Czasopismo

Konwencja w Cedar Point

Po rozterkach roku 1918 i po uwolnieniu z więzienia działaczy Towarzystwa „Watch Tower”, w marcu 1919 r. postanowiono zorganizować pierwszą od śmierci C.T. Russella i pierwszą po zakończeniu I wojny światowej konwencję generalną. Odbyła się ona w dniach 1-8 września 1919 r. w miejscowości Cedar Point w stanie Ohio nad jeziorem Erie.

Szczytowym punktem konwencji było entuzjastycznie przyjęte wystąpienie J.F. Rutherforda, skierowane do współpracowników Towarzystwa, pt. „Ogłaszanie Królestwa”. Już we wcześniejszym przemówieniu ten sam mówca twierdził, że „misją chrześcijanina na ziemi jest (...) rozprzestrzenianie poselstwa o Królestwie Pana”. Teraz zaś ogłosił powstanie nowego czasopisma „Golden Age” (Złoty Wiek), którego tytuł zmieniono później na „Awake” (Przebudźcie się), i zachęcał wszystkich słuchaczy do zamawiania i rozpowszechniania tego czasopisma. Na pytanie: „Kto z siedzących tutaj weźmie udział w rozprowadzaniu tego czasopisma” jednomyślnie powstali wszyscy uczestnicy konwencji w liczbie około 6 tysięcy! Mówca zaś podsumował ten podniosły moment stwierdzeniem: „Widać z tego jasno, że Król ma chętnych współpracowników, którzy z gorliwością ogłaszać będą Jego Królestwo”. W rezultacie tego zrywu, do pracy rozpowszechniania czasopisma „Golden Age” przystąpiło 10 tys. kolporterów.

W trzy lata po śmierci założyciela Towarzystwa „Watch Tower” zaproponowany został nowy profil organizacji, a konwencja w Cedar Point w zdecydowany sposób wytyczyła nowe kierunki jej działania.

Konwencja w Cedar Point


Fragment z „Announcing the Kingdom”

PRZYSZŁA SŁUŻBA

Z każdego zakątka pola dociera wołanie tych, co trzymają w ręku harfy Boże i stoją nad morzem szklanym, mówiąc: Cóż jeszcze możemy uczynić? Stwierdziliśmy, że w całym kraju coraz więcej miast i miejscowości wprowadza zarządzenia zakazujące rozprowadzania gazet, z wyjątkiem dostarczania ich stałym prenumeratorom i przesyłania pocztą. Poszukując pilnie w modlitwie woli Pańskiej, doszliśmy do wniosku, że powinniśmy zapoczątkować czasopismo, które prezentowałoby stosowne poselstwo na czasie i w takiej formie, jaka byłaby interesująca i poszukiwana przez czytelników. Przypomnieliśmy sobie, że swego czasu brat Russell rozważał uruchomienie takiej publikacji, a my wspieraliśmy go w tej myśli, mówiąc, że nadszedł właściwy czas, by to uczynić. W rezultacie uznaliśmy to za wolę Pana, by zorganizować wydawanie nowego czasopisma pod nazwą i tytułem The Golden Age (Złoty wiek).

Trzej bracia, zdolni, młodzi, energiczni i całkowicie oddani Panu oraz tej sprawie zostali wyznaczeni do aktywnego zajmowania się tą publikacją od strony technicznej, jednak tworzenie jej treści będzie odbywało się za pomocą, doradą i pozwoleniem Towarzystwa (Watch Tower), tak aby zawarte w niej przesłanie odpowiadało prawdzie na czas słuszny, która obecnie powinna być ogłaszana.

The Watch Tower, 15 września 1919

Spis działów pierwszego numeru czasopisma „Złoty wiek”

Wprowadzenie
Praca i ekonomia
Sprawy społeczne i edukacyjne
Produkcja i wydobycie
Finanse, handel i transport
Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Gospodarka rolna i uprawa
Nauka i wynalazczość
Prace domowe kobiet i higiena
Religia i filozofia

Wydawca: Posłaniec Laodycei
Redaktor naczelny: Clayton J. Woodworth
Redaktor techniczny: Robert J. Martin
Sekretarz redakcji: William F. Hudgins

Czasopismo The Golden Age

Poprzednia strona Następna strona