Czasopismo

Grób Jonasza

Irak jest współczesnym państwem, na którego terenach rozegrało się wiele biblijnych wydarzeń. W dolnym biegu Eufratu, w Ur, urodził się i wychował Abraham. Nieco bardziej na północ położony był Babilon, w którym znalazło się wielu wygnańców izraelskich, a wśród nich także prorocy, jak choćby Daniel czy Ezechiel, oraz inne postaci znane z kart Biblii – np. książę Zorobabel, w którego imieniu kryje się nawet nazwa tego miasta.

Być może najsłynniejsza historia biblijna wiążąca się z terytoriami współczesnego Iraku zapisana jest w Księdze Jonasza. Ten niepokorny prorok, połknięty najpierw przez wielką rybę, głosił zagładę w Niniwie, ale wbrew swoim intencjom, a zgodnie z wolą Bożą, doprowadził mieszkańców tej metropolii do pokuty, która na długie lata odwróciła gniew Boży od ich miasta.

Według tradycji Jonasz zamieszkał już odtąd w pobliżu Niniwy i tam umarł, a potomni czcili w Mosulu miejsce jego pochówku. W tradycyjnym miejscu grobu na ruinach pałacu Assarhaddona asyryjscy chrześcijanie u progu średniowiecza wznieśli kościół. Wcześniej pielgrzymowali tam Żydzi, a w XII w. powstał meczet pod wezwaniem Nabi Yunusa, czyli po arabsku – Proroka Jonasza.

Meczet Proroka Jonasza przed zburzeniem
Meczet Proroka Jonasza przed zburzeniem

24 lipca 2014 świat obiegła szokująca wiadomość, że barbarzyńcy tzw. „państwa islamskiego” zniszczyli zabudowania upamiętniające proroka Jonasza jako miejsce bałwochwalczego kultu. W istocie bowiem grób proroka Jonasza łączył trzy wielkie religie monoteistyczne, które na równi czczą pamięć buntowniczego syna Amittaja. Gdy trzy lata później, w styczniu 2017 r. Mosul został wyzwolony, okazało się jednak, że ruiny pozostawione przez fanatyków kryją w sobie fascynującą tajemnicę.

Już wcześniej było wiadomo, że pod meczetem oraz wcześniejszym kościołem chrześcijańskim znajdował się system tuneli, ale ich zbadanie było niemożliwe ze względu na świętość miejsca. Teraz wejście do tuneli zostało odsłonięte przez wybuch, otwierając drogę do licznych pomieszczeń z reliefami, zapisami klinowymi oraz rzeźbami. Zapewne wiele przedmiotów zostało zrabowanych przez terrorystów i sprzedanych na czarnym rynku. Jednak samo miejsce wraz z reliefami i zapisami ocalało i jest obecnie badane oraz zabezpieczane przez międzynarodowy zespół archeologów.

W niedzielę, 7 marca 2021 r. na ruinach chrześcijańskiego kościoła w Mosulu zagościł zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego, Franciszek, w ramach pierwszej w historii wizyty papieża w Iraku. I tak miasto, które siedem lat temu islamscy fanatycy ogłosili stolicą swojego separatystycznego państwa ponownie stało się symbolem więzi między różnymi religiami. Izraelski prorok, który nawrócił pogańskie miasto, będący inspiracją i symbolem Jezusa a jednocześnie szanowanym przez muzułmanów prorokiem, znów jednoczy na swoim grobie przedstawicieli różnych nurtów monoteizmu.

Mapa Iraku

Poprzednia strona Następna strona