Czasopismo

Styczeń 2010

Księga Izajasza 35:5,6

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie.
Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Wizja radości i szczęścia

35 rozdział proroctwa Izajasza zawiera wspaniałą wizję przyszłości całego rodzaju ludzkiego. Jest nią Królestwo Chrystusowe, czyli czas naprawienia wszystkich rzeczy (Dzieje Ap. 3:21). Będzie ono środkiem do osiągnięcia Królestwa Bożego wraz z jego największym błogosławieństwem w postaci życia wiecznego na ziemi dla każdego, kto na nie zasłuży.

Słowa zanotowane w wersetach 5 i 6 tego rozdziału miały już swoje pierwsze wypełnienie w czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Zbawiciel podczas swej ziemskiej misji otwierał oczy ślepych i uszy głuchych. Te oraz wiele innych cudów były świadectwem mesjaństwa Jezusa.

Dziś wciąż czekamy na powtórne wypełnienie tych słów. Będzie ono miało jednak o wiele większy zasięg niż za pierwszym razem. Przyszłość ta jest pewna i prawdziwa.

Tęsknię, za tym czasem wielkich błogosławieństw i niewysłowionej radości. Gdy kończy się dzień, dziękuję, że ta wspaniała wizja Królestwa Chrystusowego jest coraz bliżej urzeczywistnienia i w duchu proszę “Przyjdź Królestwo Twoje”.

Luty 2010
Marzec 2010
Kwiecień 2010
Maj 2010
Czerwiec 2010
Lipiec 2010
Sierpień 2010
Wrzesień 2010
Październik 2010
Listopad 2010
Grudzień 2010